Historie 1971 - 1980

  Myslivecká hájenka
<<  34 / 34
Myslivecká hájenka
8. listopadu 1980 byla slavnostně uvedena do provozu nová myslivecká hájenka. Myslivci při její stavbě odpracovali více než 15 tisíc brigádnických hodin