Historie 1971 - 1980

  Kulturní dům na Olmovci
<<  28 / 34  >>
Kulturní dům na Olmovci
Postaven v akci "Z" v letech 1977 - 1978, otevřen v roce 1979