Historie 1971 - 1980

  META
<<  8 / 34  >>
META
Výrobní podnik Českého svazu invalidů zahájil výrobu v roce 1972 ve staré škole. Zpracovával pěnový polystyrén. V sedmdesátých letech zde pracovalo na 70 zaměstnanců