Historie 1971 - 1980

  Výstavba základní školy
1 / 34  >>
Výstavba základní školy
Silnice k nádraží, vlevo prostranství před nově budovanou základní školou